Strašidelné workshopy

Nošenky z Plzně, z. s. v minulých letech navázaly spolupráci s Muzeem Strašidel Plzeň a Pohádkovým statkem. V rámci této příjemné spolupráce můžete maminky – Nošenky – potkat během  „Strašidelných workshopů“ nebo „Tvoření s babou Jagou“.

 

Pro děti jsou v prostorách Muzea Strašidel nebo na Pohádkovém statku připravovány tvořivé dílny, při kterých si děti se svými rodiči vyrobí upomínkový předmět pro radost. Téma vyrábění je předem známo a váže se k aktuálnímu ročnímu období nebo ke konkrétnímu svátku. Opět je kladen důraz na zachovávání tradic a obecnému povědomí o nich. Tvořivé dílny mohou navštívit děti jakéhokoliv věku, vždy je připraveno více druhů tvoření v různě náročném provedení.

 

FOTOGALERIE 20. 1. 2018

FOTOGALERIE 21.1.2018