Domov – plzeňská hospicová péče, z. ú.

V roce 2017 probíhaly opět přípravy Kontaktního nosícího kalendáře pro rok 2018 a chystá se opět i druhý ročník Nosícího plesu. Zároveň dochází k založení spolku Nošenky z Plzně, z. s., jako odezva na první ročník kalendáře i plesu.

Shodou okolností jsme byly upozorněny na velmi záslužnou a obdivuhodnou činnost Domova – plzeňské hospicové péče, z. ú.. Po prvním osobním setkání jsme měly naprosto jasno a vznikl článek „Potkala jsem ANDĚLA“, kterým jsme chtěly na činnost Domova upozornit a představit jej.

Dobrá věc se podařila a tak díky štědrým rodinám, podpoře starosty Městského obvodu 1, Plzeňského kraje, našich partnerů a samozřejmě také díky našemu báječnému realizačnímu týmu a jejich rodinám se získalo pro Domov – plzeňskou hospicovou péči, z. ú. krásných 30.000 Kč. Byla navázána dlouhodobá spolupráce a my – Nošenky – se vynasnažíme pořádat více podobných akcí, které by přinesly podporu právě této organizaci.

Domov – plzeňská hospicová péče, z. ú.:

„Mobilní (domácí) hospic Domov je nezisková organizace, pečující o nemocné v konečném stádiu onemocnění v jejich domácím prostředí. Jedná se především o nemocné s rakovinou. Poskytuje také podporu rodinám klientů a pozůstalým.

Prvního klienta přijal Domov v lednu r. 2016. V daném roce pečovali pracovníci Domova o 23 klientů. V roce 2017 pomáhaly již 61 klientům.

Tým Domova je složen z lékařů – paliatra, onkoložek, dětských hematoonkologů, ze zdravotních sester a dětských sester, sociální pracovnice, psycholožky a duchovního. Péče tohoto týmu začíná v okamžiku, kdy je nomocnému ukončena léčba vedoucí k uzdravení a dále je mu poskytována jen léčba paliativní – jsou mírněny příznaky provázející závěr nemoci a odcházení.

Péče hospice zahrnuje především péči zdravotní, jako návštěvy lékaře, služby zdravotních sester, 24 hodinovou telefonickou pohotovost (při zhoršení zdravotního stavu nemocného zavolá pečující osoba sloužící sestřičce a ta do rodiny vyjíždí a řeší nastalou situaci). Domov zapůjčuje zdravotnické přístroje a pomůcky (kyslíkové koncentrátory, injekční pumpy, polohovací lůžka, antidekubitní matrace…) a pomáhá rodině v době při a po úmrtí klienta. Personál Domova nadále navštěvuje pozůstalé v době truchlení.

Domov se snaží nemocnému a pečujícím osobám stát po boku, podporovat je, utěšovat, dodávat jim odvahu. Dále pomáhá s vyřízením úředních záležitostí, např. s vyřízením příspěvku na péči.

Dojezdový rádius zahrnuje město Plzeň a obce, vsi, města do vzdálenosti cca. 40 km od kontaktního místa hospice v Plzni.“

Domov – plzeňská hospicová péče, z. ú. naleznete i na Facebooku.

A nyní výše zmiňovaný článek, který se objevil v plesových novinách v prosinci 2017:

„POTKALA JSEM ANDĚLA…

Je pondělní dopoledne a já přicházím na schůzku s paní Janou Červánkovou, ředitelkou plzeňské hospicové péče Domov, z. ú., abych s ní probrala vzájemnou spolupráci. Ve dveřích mne vstřícně uvítá nesmírně milá a usměvavá žena, ze které vyzařuje úžasná energie. Vzápětí se seznamuji s dalšími členkami týmu, které jsou ohromně příjemné, laskavé a sympatické. Nad šálkem teplého čaje začíná náš rozhovor.

Povězte mi, prosím, něco o vzniku a činnosti Vašeho Domova – plzeňské hospicové péči,  z. ú.?

Před třemi lety jsem pečovala doma o mojí babičku a v té době jsem zjišťovala, jak málo je pomocnými službami pokryt náš kraj, jak těžko člověk hledá pomoc, pokud má někoho v péči doma a obzvláště se to týká menších měst a obcí. Do srdce začala přicházet touha věnovat se těžce nemocným a umírajícím. Byl to počátek hledání, jakým způsobem hospic vytvořit, učení se, zázraků i proher. Nicméně se podařilo a 18.1.2016 jsme do domácího hospice přijali prvního nemocného.

Představíte, prosím, našemu čtenáři Váš tým?

Náš tým se pomaličku rozrůstá, základ tvoří odborní lékaři, bez nichž by hospic nebyl hospicem, dále zdravotní sestřičky, sociální pracovnice, psycholožka a v případě zájmu klienta máme navázanou spolupráci s duchovními. Mimo tento tým samozřejmě stojí fundraiser a účetní.

Kdy a jací klienti Vás oslovují?

Obrací se na nás často rodiny, které již o terminálně nemocného pečují a neví si rady s péčí a s nastávajícími komplikacemi a nebo se na nás obrací přímo lékař, sociální pracovníci z nemocnic, že mají pacienta, který si přeje jít domů a hledají pro něj adekvátní pomoc. Staráme se především o nemocné v konečném stádiu onemocnění, z 98% se jedná o onemocnění rakovinové. Věk klienta zde nehraje roli. Vždy je však důležité, aby s nemocným byl někdo doma, nemůže zůstat doma osamocen, už jen z prostého důvodu, že při zhoršení zdravotního stavu by si sám pomoc nepřivolal.

Kolik klientů v současné době máte a o kolik klientů jste pomáhali pečovat v tomto roce?

V současné chvíli máme 5 klientů a tento rok jsme dojížděli již do 55 rodin, je to oproti loňsku nárůst o 100%.

Jak daleko za svými klienty jezdíte? Zmínila jste, že i v Klatovech mají zájem o Vaše služby.

Jezdíme v Plzni a po okolí do cca. 30 km. Ano, z okolí Klatov se ozývají jak nemocní, tak potenc. zaměstnanci, o druhém kontaktním místě uvažujeme, bohužel na něj nejsou finance.

Překvapilo mne, že jsem se na Vašich webových stránkách dočetla, že zdravotní sestřičky poskytují pomoc klientovi a jeho rodině v kteroukoliv denní dobu i v nočních hodinách, jak tato pohotovost funguje?

Máme pohotovostní telefon a na něm je vždy jedna ze sestřiček a skutečně kdykoliv během 24 hodin může rodina zavolat, že se zhoršil zdravotní stav jejich blízkého a potřebují pomoc. Sestřička vyjede a na místě řeší s lékaři v zádech nastalou situaci.

Jak dlouho býváte u klienta, kolik času s ním strávíte?

To je různé, nespěcháme a pokud nemusíme akutně k jinému nemocnému, tak jsme v rodině tak dlouho, jak nemocný nebo jeho pečující potřebují. Běžná návštěva trvá hodinu, v případě zhoršení zdravotního stavu a nebo úmrtí jsme v rodině několik hodin. Nejdelší naše služba byla 10 hodin v noci u umírajícího klienta.

Kolik klient za službu platí?

Za přijetí do péče je jednorázový poplatek 500 Kč, za každý den péče pak 200 Kč v této částce je pohotovost, výjezdy sester, lékařů apod. Pokud se nemocný nachází v delší vzdálenosti od našeho centra, pak připlácí na cestu dle vzdálenosti místa bydliště.

Při této nízké částce se nelze nezeptat, z čeho chod Domova, plzeňské hospicové péče, z. ú. financujete? Pokud vím, nejsou Vaše služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění. V čem jsou úskalí tohoto financování?

Nejsme zatím hrazeni pojišťovnami, finance na veškerý chod hospice zajišťujeme sami a to např, od Plzeňského kraje, od nadací, z darů firem nebo jednotlivců. Je to náročná situace a často velký boj o přežití. Od 1/2018 je domácí paliativní péče již v úhradové vyhlášce, nicméně pro vstup v jednání s pojišťovnami budeme pravděpodobně muset splnit vstupní parametry ohledně personálu – 5 sester na plný úvazek a lékaře na 1,2 úvazku. Především požadavek na lékařské zabezpečení bude velký problém, už jen z hlediska finančního. Teprve po splnění tohoto můžeme žádat na pojišťovny a je jen na nich, zda se rozhodnou smlouvu s námi uzavřít.

S kým spolupracujete, kdo Vás podporuje? A jakým způsobem může Váš Domov, plzeňskou hospicovou péči, z. ú. podpořit třeba náš čtenář?

Spolupracujeme s kamenným hospicem sv. Lazara v Plzni, s hospici v Tachově, Hořicích, s onko poradnou pod FN v Plzni a podobně.

Podporuje nás kraj a nadace a firmy, zveřejněné na našich webových stránkách. Všem jsme za jejich pomoc vděčni, protože bez ní by naše služba nebyla možná.

Proto pokud by se dárcem mohl stát i kdokoliv ze čtenářů s jakoukoliv finanční částkou, budeme rádi. Číslo našeho účtu je na webu. Dosud nám chybí pokrýt 10 měsíců v příštím roce.

Jak je to s léky a pomůckami, když rodina potřebuje třeba polohovací postel, dýchací přístroj apod.?

Polohovací lůžko, antidekubitní matrace, kyslíkové přístroje apod. zapůjčujeme nemocným zdarma.

Zmínila jste, že Vašimi klienty jsou lidé trpící nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu a byla u nich ukončena kurativní léčba. Jakou roli zaujímá Váš Domov, plzeňská hospicová péče, z. ú. po důstojném odchodu v domácím prostředí takového klienta?

Pomáháme v případě zájmu pozůstalým i po úmrtí jejich blízkého člověka, přijedeme do rodiny, přivoláme koronera, pomůžeme umýt, obléci, snažíme se rodinu podržet i psychicky, což je hodně náročné. Snažíme se také rodiny i dále navštěvovat, letos v listopadu proběhlo první setkání u kávy a čaje s rodinami, kde jsme pečovali. Více se pozůstalým začíná věnovat nyní naše sociální pracovnice.

Našeho čtenáře i mne jistě už napadlo, že tato práce musí být i pro Vás a Váš tým, Vašich rodin nevyjímaje, velmi psychicky a časově náročná. Pokud si smím dovolit osobní otázku, jak se s tím s vašimi rodinami vyrovnáváte?

Ano, máte pravdu, každý příběh nás svým způsobem zasáhne a není výjimkou, že s nemocnými a jejich rodinami pláčeme. Je pro nás jako pro personál důležité se vzájemně sdílet, vypovídat se, vyjít si vstříc. Snažit se nechat si volná odpoledne a víkendy skutečně volnými a věnovat se právě svým rodinám a zálibám. Faktem je, že např. naše děti jsou konfrontováni se smrtí mnohem dříve a častěji než jejich vrstevníci.

Paní ředitelko, byla jste navržena a dostala jste se do finále soutěže Žena roku 2017. Co pro Vás tato nominace znamená a co představuje pro Domov, plzeňskou hospicovou péči, z. ú.?

Nominovala mě manželka pána, o kterého jsme delší dobu pečovali. Znamená to pro mě poděkování a je to krásná zpětná vazba, že naše péče je potřebná a že jí děláme dobře, že má hodnotu jak pro nemocné, tak souběžně pro jejich rodiny. Cítím vděčnost a radost, že jsme vznikli, fungujeme a doufám, že dále i fungovat budeme.

Je něco, co by jste chtěla, paní ředitelko, vzkázat na závěr čtenáři našich plesových novin?

Určitě, už z pohledu naší práce přeji všem, aby byli zdraví a nás nepotřebovali. Přeji všem Vašim úžasným maminkám a celým rodinám hodně lásky, pohody, porozumění a radosti.

Na hodinách notně pokročil čas a náš rozhovor je pomalu u konce. Za sebe bych ráda poděkovala nejen paní ředitelce Domova Janě Červánkové, ale i jejímu andělskému týmu, za velmi příjemné a otevřené vyprávění, ale také za smysluplné poslání, které vykonávají.“