Diakonie ČCE – středisko západní Čechy

Maminky – Nošenky – představovaly činnost našeho spolku během Historického víkendu 2018. Byla to naše úplně první akce tohoto typu a tak jsme sháněly přístřeší, kde se dalo. A jak to tak bývá, když lidé chtějí šířit něco dobrého, dobrem je jim opláceno. Pomoc a půjčení nůžkového stanu nám nabídlo hned několik dobrých lidí. Přijaly jsme laskavou nabídku na půjčení nůžkového stanu od Diakonie Západ a na oplátku jsme se zapojily do projektu VODA POMÁHÁ a u našeho informačního stánku nabízely „vodu, která pomáhá“. Peníze z prodeje této vody byly předány opět Diakonii Západ. Diakonie Západ peněžité příspěvky získané touto veřejnou sbírkou přerozdělí tzv. „projektům na vodě„. Tyto projekty jsou různorodé aktivity (např. Nákup pomůcek a vybavení, zajištění terapeutického programu, přeprava klientů apod.), které jsou nepostradatelné v péči o klienty, ale není možné hradit je z dotací.

Diakonie Západ

„Diakonie Západ pomáhá kvalitními sociálními službami tam, kde na to člověk sám nestačí. Jejich pomoc má mnoho tváří. Zaměřuje se na jedinečné služby lidem s těžkou poruchou autistického spektra, s mentálním a kombinovaným postižení. Vyniká komplexní péčí o ohrožené děti a jejich rodiny, pomáhá lidem v nesnázích či krizi, mladým na cestě k dospělosti, pečuje o seniory i pěstounské rodiny. Nabízí preventivní programy pro školy i veřejnost.

Prostřednictvím dceřiné společnosti Možnosti tu jsou, o.p. s. zaměstnává osoby s tělesným nebo mentálním znevýhodněním a sociálně podniká.

Diakonie Západ už více než 20 let působí v regionu Plzeňského kraje, má 15 druhů služeb a ročně se stará o zhruba 3.000 klientů.“

Voda pomáhá

„NAPIJ SE A POMÁHEJ…“, to je výzva, kterou dává smysl vyslyšet a podpořit. Pít je přirozené stejně jako potřeba pomáhat. Darem na transparentní účet Diakonie Západ či zakoupením jejich vody je možné podpořit projekty Diakonie Západ, tedy více jak 7.000 lidí z Plzeňského kraje, kteří se bez pomoci často neobejdou ani jediný den. Jsou to lidé s autismem, mentálním či kombinovaným postižením, ale také ohrožené děti, senioři, pěstouni či lidé v nesnázích.