Výtvarný kroužek

Přijďte se seznámit s výtvarným uměním, v hodinách se zaměříme na výtvarné vidění, prožívání a myšlení. Děti dostanou prostor se výtvarně vyjádřit a uvědomit si svoji vlastní jedinečnost.

PŘIHLÁSIT SE:

    Vaši e-mailovou adresu uchováváme pro další komunikaci s Vámi.

    Upozorňujeme předem, že během kurzu jsou pořizovány fotografie, které jsou zveřejňovány v rámci direct marketingu spolku (např. uveřejnění na fb stránkách spolku v rámci zhodnocení akce či jako pozvánka na akci obdobnou).

    Nošenky z Plzně, z. s. zpracovávají osobní údaje správně a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, neboli GDPR (General Data Protection Regulation).