Dětský domov Plesná

V roce 2016 se skupina maminek, která se poznala a pravidelně setkávala díky facebookové skupině Nošenky z Plzně – kontaktně a s respektem, rozhodla, že připraví Kontaktní nosící kalendář a výtěžek z jeho prodeje věnuje potřebné organizaci. Zároveň v tom samém roce vznikl nápad na uspořádání charitativního Nosícího plesu a díky propojení a realizaci obou projektů se povedlo získat pro Dětský domov Plesná krásných 25.000 Kč. Tuto částku předaly maminky osobně v DD Plesná spolu s dárky a věcnou sbírkou pro děti. Na této sbírce, ale i na nákupu dárků podle seznamu přání přímo od dětí z domova, se podílelo mnoho maminek i mimo realizační tým zmiňovaných akcí. Věcně a finančně přispěly i firmy, které nás podpořily v realizaci kalendáře i plesu. Všem patří obrovské poděkování, neboť díky nim pokračujeme v naší činnosti i nadále. Byli naší zpětnou vazbou i motivací, že myšlenka a pomoc, kterou chceme šířit, je přijímána a vítána.

 

Jednou z otázek, kterou jsme slýchaly, byla „Proč vlastně DD Plesná?“. Odpověď byla tehdy jednoznačná: „Jsme maminky a otázka pomoci dětem je pro nás velmi citlivou a zároveň osobní. Své děti vychováváme s láskou a obrovským citem, kontaktně a s respektem. I mezi dětmi z DD Plesná mohou být nezletilé maminky, které v dětském domově žijí se svými dětmi a vychovávají je. Chceme pomoci nejen dětem z DD Plesná, které ze závažných důvodů nemohou žít ve svých rodinách, ale zároveň i těmto nezletilým maminkám, které i přes nelehký začátek chtějí mít své děti u sebe a s láskou o ně pečovat.“ K rozhodnutí podpořit DD Plesná došlo kolektivním hlasováním maminek, které se podílely v roce 2016 na realizaci kalendáře i přípravách plesu.

 

Dětský domov Plesná:

„Dětský domov Plesná se nachází v bývalém okrese Cheb na hranici se SRN. Domov pečuje v rodinných skupinách o 41 dětí ve věku od 3 do 18 let. Péči domov poskytuje zároveň dětem, které nejsou občany ČR, a nezletilým matkám, které mají právo zůstat v domově i se svým dítětem.

 

Cílem výchovného působení na dítě je harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Zároveň je nutné připravit dítě na zapojení do života společnosti po návratu do původní rodiny, popřípadě po přechodu do náhradní rodinné péče. Dětský domov dlouhodobě působí na svěřence, aby byli schopni samostatného života po dovršení plnoletosti. Zároveň podporuje náhradní rodinnou péči.

 

Vedle každodenních činností spojených s chodem domácností a s přípravou na vyučování, se domov věnuje kvalitnímu využívání volného času. Děti navštěvují kroužky při základních školách, oddíl kopané, hasičský kroužek a ZUŠ. V domově funguje kroužek aerobiku, orientálních tanců, motokár, děti se věnují turistice a jiným sportům. V létě jezdí na letní tábory a na vodu, v zimě se snaží využívat okolní přírody k běžkování, bruslení a ostatním zimním radovánkám. Domov disponuje také okrasnou zahrádkou.

 

Děti z  DD Plesná se již od prvního ročníku zúčastňují projektu Hanky Kynychové „DD v pohybu“, kde se vždy umisťují na stupních vítězů. Rovněž se pravidelně zúčastňují soutěžní akce pro děti z dětských domovů „Nejmilejší koncert“. DD také dlouhodobě příhraničně spolupracuje s dětským domovem v Erlbachu, se kterým pořádá společné sportovní, kulturní a turistické akce.

 

Více informací o Dětském domově Plesná naleznete na jejich webových stránkách.