Konto Bariéry

V neděli 17. června 2018 jsme uspořádali ve spolupráci s našimi partnery Hornbach a La Kytka charitativní běh pro Konto Bariéry. Záštitu nad touto akcí převzal starosta MO 2, pan Ing. Lumír Aschenbrenner a my si jeho laskavé přízně velice vážíme.

RUN AND HELP neboli Běhání, které pomáhá, jak se tento projekt Konta Bariéry jmenuje, měl úspěch a povedlo se vybrat do kasiček 6.000 Kč. Děkujeme tímto všem, kteří se rozhodli přijít a tuto akci se svými rodinami podpořit. Ať už jste se účastnily přímo běhu, nebo jste se svými dětmi procházeli Pohádkovou cestu, děkujeme, že jste přispěli finančně i svou přítomností k tomu, aby se částka, která je potřebná pro zakoupení speciálních sportovních protéz dolní končetiny, opět navýšila. Příběhy dětí, pro které se v letošním ročníku po celé republice běhalo, můžete číst zde.

 

Zároveň mějme na paměti, že tím, že se podobných veřejně prospěšných akcí účastníme i se svými rodinami, předáváme svým dětem ušlechtilý vzor, kdy je třeba myslet na druhé a pomáhat a podporovat ty, kteří naši pomoc opravdu potřebují. Děkujeme, že společně s námi předáváte dál tyto hodnoty.

 

Konto Bariéry

 

Konto Bariéry, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se více než dvacet let účastní desetitisíce dárců – svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry.

Za více než dvacet let činnosti rozdělilo Konto Bariéry stovky miliónů korun, podpořilo tisíce projektů na zlepšení života lidí s handicapem a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Z aktuálních potřeb lidí s postižením vychází Konto Bariéry i při formování nových projektů. Doplňuje stát a samosprávu tam, kde jejich pomoc nestačí. Stále více se zaměření jeho pomoci posouvá od standardní pomoci, tedy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů, škol a dalších veřejných budov, k projektům, které souvisejí se vzděláním a pracovním uplatněním lidí s handicapem.

Zde je pouze krátký výčet projektů Konata Bariéry. Patří mezi ně Pomáhej s humorem. Dalším projektem, který doplňuje cíle Konta Bariéry, je Sport bez bariér. Rozvíjí oblast, která pomáhá lidem s handicapem zdolávat překážky v oblasti sportu. Projekt podporuje amatérské sportovní aktivity lidí s postižením, jejich zapojení do co nejširšího okruhu sportovních disciplín. Jedinečným projektem nadace jsou Aukční salony výtvarníků pro Konto Bariéry. Pořádá je každé dva roky od roku 1993 a staly se významnou kulturně společenskou událostí. V oblasti charity nemají svým rozsahem a kvalitou konkurenci. Stovky českých a moravských umělců darovaly svá díla ve prospěch Konta Bariéry. Aukce přinesly nadaci desítky miliónů korun, ale také vynikající renomé mezi uměleckou obcí. Výtěžek věnuje Konto Bariéry na vzdělávání studentů s postižením. Ve spolupráci se špičkovými představiteli české výtvarné scény tak financuje projekt Stipendium BariéryNový start je program pro pomoc lidem, kterým se v posledních 12 – 18 měsících stal úraz nebo jiným způsobem došlo k nenávratným změnám jejich zdravotního stavu. Konto Bariéry jim Pomáhá v nejtěžším období života a je to pomoc významná.

 

Run and Help

Run and Help neboli Běhání, které pomáhá, je projekt Konta Bariéry. Jedná se o šňůru charitativních běhů, do níž se mohou zapojit jednotlivci i skupiny, například školy, školky, firmy, úřady, spolky ale i parta kamarádů nebo sportovní oddíl. Peníze, které běžci věnují, pomohou lidem se zdravotním postižením.